Radca prawny Malwina Kowalska

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2016 – 2018 odbyłam aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, zakończoną egzaminem zawodowym i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych.
Od 2013 r. rozwijam umiejętności praktyczne, zdobywając doświadczenie zawodowe poprzez pracę w kancelarii radcy prawnego oraz adwokackiej, jak i biorąc udział w projektach z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa.

W każdej prowadzonej przeze mnie sprawie, dokładam najwyższych starań, ażeby osiągnąć wyznaczone cele, nadrzędnie traktując interes Klienta, wszechstronnie rozpatrując aspekty sprawy i informując nie tylko o potencjalnych możliwościach, ale także o ryzykach.

W pracy kieruję się przekonaniem, że o prawie można mówić w sposób przystępny, traktując kontakt i bezpośrednią rozmowę z Klientem jako podstawową zasadę każdej współpracy.

Jako, że jestem osobą komunikatywną, spotkania pozwalają nie tylko poczynić merytoryczne ustalenia, ale umożliwiają Klientowi poznanie metodyki i sposobu wykonywania przeze mnie zawodu w praktyce.

nasze usługi kontakt z nami